Čovek

Šta pokreće mišiće?b) Srce

ODGOVOR NIJE TAČAN!