Čovek

Šta pokreće mišiće?b) Pluća

ODGOVOR NIJE TAČAN!