Čovek

Zašto dolazi do alergija?c) Zbog preosetljivosti organizma

Alergija je preosetljivost organizma na niz hemijskih materija koje se nazivaju alergeni, a to mogu biti neki sastojci hrane životinjskog ili biljnog porekla, cvetni prah, razne hemikalije, lekovi i sl. Alergeni su molekuli velike molekulske težine koji mogu da se dobiju i spajanjem sa belančevinama u organizmu. Do preosetljivosti dolazi kada se unesu u krv ili limfu, bilo ubrizgavanjem ili spontano kroz oštećenu kožu ili sluzokožu čija je propustljivost pojačana. Tada u organizmu dolazi do stvaranja odbrambenih tela koja se vezuju za ćelije. Alergija se ispoljava burnim odgovorom pojedinih organa, što dovodi do polenske kijavice, migrene, povraćanja, astme, ekcema, koprivnjače, pa čak i do stanja šoka.