Čovek

Šta su alveole?a) Sitni kapilari u našem krvnom sistemu

ODGOVOR NIJE TAČAN!