Čovek

Šta su alveole?b)
Tanke opne koje štite naše oči

ODGOVOR NIJE TAČAN!