Čovek

priredila: Sanja Jović

 

Koje rase su bili prvi ljudi?

a) Crne

b) Žute

c) Bele