Istorija

 

Akenaton je... ?

 

b) Jedan od staroegipatskih faraona

 

Akenaton (Amenhotep IV)

Pod vlašću faraona Akenatona narod starog Egipta se odrekao verovanja u mnoge bogove i počeo da veruje u samo jednog boga - boga Sunca, Atona. Ovo je bio revolucionarni korak u istoriji svetskih religija - prvo napuštanje mnogobožačke religije i prelazak na verovanje u jedno jedino božanstvo (sledeći takav korak načinili su Hebreji). Akenaton je bio sin faraona Amenhotepa III i preuzeo je vlast 1379. g.p.n.e kao Amenhotep IV. U čast boga Atona promenio je ime u Akenaton i podigao novu prestonicu staroegipatskog carstva - Aketaton, u kojem je vladao sa svojom ženom Nefretiti, nadaleko poznatom po svojoj izuzetnoj lepoti. Novoustanovljena religija nije dugo potrajala - nakon Akenatonove smrti, njegov naslednik Tutankamon vratio je prestonicu u Tebu, a staroegipatski narod se vratio verovanju u mnogo bogova.

 


ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture