Istorija

 

Na idejama kog starogrčkog filozofa se zasniva veliki deo savremene matematike?

 

c) Pitagore

Ideje čuvenog starogrčkog filozofa i matematičara Pitagore značajno su doprinele razvoju kako moderne filozofije, tako i savremene matematike. Pitagorin cilj je bio da objasni sve prirodne fenomene kroz pojmove matematike. Pitagora je najpoznatiji po svojoj teoremi o proporcijama stranica pravouglog trougla, ali i mnogi drugi osnovni koncepti i shvatanja savremene matematike (aritmetički i geometrijski nizovi, kvadrati brojeva i sl.) zasnivaju se na Pitagorinim idejama. On i njegovi sledbenici ("pitagorejci") takođe su dali i osnovu matematičke harmonije u muzici, koja je danas osnova muzičke teorije.

Pitagora

 


ostala pitanjasledeće pitanje iz kulture