Istorija

 

Koji narod je prvi koristio seizmograf?

 

a) Stari Indijci

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!