Istorija

 

Koji narod je prvi koristio seizmograf?

 

c) Stari Kinezi

 

Prvi seizmograf

 

Rekonstrukcija prvog seizmografa

Prvi moderni seizmograf koji podseća na današnji, tehnički savršeni aparat za registrovanje zemljotresa, izumeo je Žan de Otfej 1703. godine. Međutim, napredni drevni narodi imali su i napravu ove vrste. Naime, kineski naučnik Džang Heng (78.-139. g.n.e.) konstruisao je preteču današnjeg seizmografa koji je pri tom bio i pravo umetničko delo. Oblikom je ličio na vazu od bakra, a bio je ukrašen sa 8 figurina zmajeva koje su držale kuglicu u ustima. Oko suda je bilo poređano 8 figurina žaba od porculana. Kada bi usled podrhtavanja zemlje prilikom zemljotresa ove kuglice upadale u usta žabama, stari Kinezi su uspešno uspevali da odrede jačinu u pravac prostiranja zemljotresa, što im je kasnije omogućavalo da ih proučavaju, a zatim i predviđaju.