Jezici

 

Koji je zvanični jezik u Brazilu?

 

a) portugalski

      

Brazil je najveća zemlja južne Amerike. Zauzima oko polovine površine ovog kontinenta. Dugo vremena je bio portugalska kolonija, pa otuda mu je službeni jezik portugalski.

Sve ostale države južne Amerike su nekada bile u sastavu španke kolonijalne imperije, pa je u njima sada zvaničan jezik španski.

 

odaberite sledeće pitanje