Kultura

Šta predstavljaju 7 svetskih čuda?a) 7 najčudnijih stvari koje su se dogodile u istoriji čovečanstva


ODGOVOR NIJE TAČAN!