Kultura

Ko je izgradio najstariju biblioteku na svetu?b) Aleksandar Makedonski u Aleksandriji

ODGOVOR NIJE TAČAN!