Kultura

 

Gondola je...?


c) Umetnički kvart u Veneciji

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!