Kultura

 

Kojeg datuma se slavi Sveti Sava?

 

b) 15. februara

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!