Kultura

 

Kojeg datuma se slavi Sveti Sava?

 

d) 27. januara

Toga dana Turci su na Vračaru spalili mošti Svetog Save. Na tom mestu je podignut velelepni hram koji je najveći na Balkanu. U teško doba pod turskim ropstvom, srpski narod se klanjao ovom svecu kako ne bi zaboravio svoju tradiciju i istoriju, što je smetalo Turcima, pa su pokušali da ime Svetog Save izbrišu spaljivanjem njegovih moštiju.