Matematika

 

Koji od navedenih brojeva ima najveću recipročnu vrednost?

 

c) 1

 

Recipročna vrednost se dobija deljenjem broja 1 brojem čija se recipročna vrednost traži, tako da je broj 1 deljenik, a drugi broj delilac. Možemo ga zapisati i u obliku razlomka, jer razlomačka crta označava operaciju deljenja (1:50=1/50). Recipročna vrednost broja 50 je 0,02. Deljenjem brojem -20 dobijamo negativnu vrednost, a recipročna vrednost broja 2 je 0,5 ili 1/2 napisano u obliku razlomka. Od svih tih rezultata najveći je 1 koji je istovremeno recipročna vrednost istog broja tj. jedinice.Prethodna stranica