Naša planeta

Šta su to kosmičke brzine?

 

 


a)
Brzine kojima se kreću planete u svemiru

ODGOVOR NIJE TAČAN!