Naša planeta

Šta su to kosmičke brzine?c)
Brzine kretanja svemirskih brodova u svemiruKosmičke brzine su brzine kretanja svemirskih letilica kroz svemir i one zavise od mnogih faktora (njihovih težina, putanje po kojoj se kreću i sl.) Postoje 4 kosmičke brzine. Prva kosmička brzina je ona koju svemirska letilica mora da postigne da bi se odvojila od Zemlje i kružila oko nje - ona iznosi 7,92 km/s. Druga kosmička brzina je brzina kojom svemirska letilica izleće iz gravitacionog polja Zemlje i ona iznosi 11,2 km/s. Trećom kosmičkom brzinom (teorijski) letilica napušta Sunčev sistem i ona mora iznositi 16,7 km/s. Četvrtom kosmičkom brzinom (teorijski) letilica napušta galaksiju u kojoj se nalazi Sunčev sistem i ona mora iznositi 72 km/s.ostala pitanjasledeće pitanje o našoj planeti