Naša planeta

Šta čini galaksiju?b) Porodica zvezda na okupu

Galaksiju sačinjava porodica zvezda koje se međusobnim gravitacionim privlačenjem drže na okupu. Postoji više tipova galaksija po obliku i veličini. Galaksije patuljci sadrže svega oko 100 000 zvezda, dok galaksije giganti na okupu drže i po tri hiljade milijardi zvezda. Spiralne galaksije imaju oblik diska sa centralnim ispupčenjem iz kojeg se izvijaju "kraci", a najbrojnije su eliptične, kao i one nepravilnog oblika. Naša galaksija (Kumova slama ili Mlečni put) pripada spiralnom tipu galaksija i sadrži oko 200 milijardi zvezda.