Nauka

Šta je atom?


a) Koralno ostrvo

ODGOVOR NIJE TAČAN!