Nauka

Šta je atom?

b) Osnovni element materije

Materijom nazivamo sve oblike fizičke tvari u svemiru, bilo da su u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju. Ona može biti organska (živa) - biljke, životinje, ljudi, i neorganska (neživa) - metal, kamen, ugalj i slično. Sva materija koja postoji sastavljena je od atoma - osnovnog elementa materije. Atom na starogrčkom jeziku znači "nedeljiv", pa je on nazvan tako jer je smatran najmanjom, dalje nedeljivom česticom materije. Međutim, kasnije su naučnici otkrili da se atom sastoji od još manjih čestica, koje su nazvane protoni, neutroni i elektroni i koje čine osnovnu strukturu atoma. Svaki atom je po strukturi isti, jedina je razlika u broju čestica koje sadrži - tako atom kiseonika sadrži 8 elektrona, atom gvožđa 26, a atom zlata 79 elektrona. Međusobno spojeni atomi različitih vrsta nazivaju se molekul.ostala pitanjasledeće pitanje iz nauke