Nauka

Šta je atom?


c) Hemijski element

ODGOVOR NIJE TAČAN!