Nauka

 

Šta je "julijanski period"?

 


a)
Period poluraspada radioaktivnih hemijskih elemenata

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!