Nauka

priredila: Katarina Rolović

 

Šta su mikrobi?

 

a) sićušne životinje

b) čestice prašine

c) vrsta uglja