Priroda

Šta je eukaliptus?a) Materija iz drveta od koje se spravlja guma


ODGOVOR NIJE TAČAN!