Priroda

Šta je eukaliptus?b) Najstarije drvo na svetu


ODGOVOR NIJE TAČAN!