Priroda

 

Koju pticu zovu "šumski policajac"?

 

a) Sokola

 

ODGOVOR NIJE TAČAN!