Sport

priredila: Katarina RoloviŠ

Šta predstavljaju krugovi sa slike?


 

a) skupove

b) olimpijske krugove

c) krugove bez veze

 


ostala pitanjasledeŠe pitanje iz sporta