BIOLOGIJA

 

Biljke cvetnice

priredila: Sanja Jović

 

Biljke cvetnice su najrasprostranjeniji tip biljaka koji se razmnožava preko cvetova - oprašivanjem. Cvetovi su nosioci reproduktivnih organa kod ovih biljaka, koji se nalaze u centru glavice cveta, okruženi laticama. Nakon oprašivanja cveta i oplodnje formira se seme, koje se nalazi unutar ploda - strukture koja pre svega štiti seme. Neke biljke cvetnice, kao na primer kukuruz, imaju jednodelno seme i takve biljke se nazivaju monokotile. Ostale biljke, kao na primer pasulj, imaju seme koje se sastoji iz dva dela (dve polutke) i ove biljke se nazivaju dikotile. Postoji mnogo načina pomoću kojih se seme biljaka cvetnica rasejava u prirodi.

Osnovni delovi biljke cvetnice

 

Sledeća strana