BIOLOGIJA

 

Zglavkari

priredila: Sanja Jović

 

Insekti

Insekti čine najveću grupu zglavkara (artropoda). Telo insekata je podeljeno u tri segmenta (zglavka) - glavu, grudni koš i trup.Na glavi insekata nalaze se par antena i par takozvanih "složenih" očiju. Pri grudnom košu nalaze se tri para nogu i obično dva para krila. Tokom svog života, insekti menjaju izgled i oblik tela prolazeći kroz proces metamorfoze (složenih promena). Kod potpune metamorfoze, odrasla jedinka, na primer leptir, izgleda potpuno drugačije nego u stadijumu larve kada ima oblik gusenice. Larva (gusenica) se najpre preobražava u takozvanu "lutku" (nepokretni stadijum metamorfoze) iz koje se zatim pomalja i izleće odrasla jedinka leptira. Kod insekata sa nepotpunom metamorfozom prvi stadijum takozvane "nimfe" izgleda slično kao stadijum odrasle jedinke, samo je manji, kao na primer kod bogomoljke

Bogomoljka


Sledeća strana