EKOLOGIJA

  Mala škola ekologije

Šta su to ekosistemi?

priredila: Sanja Jović

 

Ekosistemi predstavljaju određena područja koja ekolozi proučavaju. Ekosistem može biti veoma mali (kao na primer, obična bara) i veoma veliki (kao na primer, ceo Atlantski okean). Pod ekosistemom se podrazumeva svaki živi organizam i svaka neživa materija u toj oblasti, pa tako uključuje više manjih živih zajednica koje utiču jedna na drugu. U jednoj bari ekolozi mogu proučavati zemljište na njenom dnu, temperaturu, dubinu, sunčevu svetlost, atmosferski pritisak, uobičajene vremenske prilike, vetar i sl.To su neživi elementi ekosistema. Ekolozi proučavaju i sve žive organizme koji ga nastanjuju, njihove zajednice i međusobne odnose, tako da je proučavanje ekosistema veoma složen zadatak. Takođe, ekosistemi međusobno utiđu jedni na druge - bara na obližnju reku, reka na obližnji grad, grad dalje na oblast, oblast na državu i tako dalje.

Prethodna strana Sledeća strana