EKOLOGIJA

  Mala škola ekologije

Šta je ekologija?

priredila: Sanja Jović

 

Ekologija je zasebna nauka koja se razvila kao grana biologije - nauke o živom svetu oko nas. Ekologija je nauka koja proučava ne samo razne žive organizme, već i okolinu u kojoj žive - mesto u prirodi koje nastanjuju i druge prirodne faktore koji ih okružuju. Na primer, ekolozi ne proučavaju samo ribe, već i vodu, izloženost sunčevoj svetlosti, obilnost hrane i sve druge faktore koji mogu uticati na ribe u određenom mestu koje nastanjuju (tzv. staništu) tokom njihovog života.

Sledeća strana