EKOLOGIJA

  Naučimo da budemo oprezni u prirodi

tekst i fotografije: Mirjana Davidović

Ježurka ježić veoma rado jede dobre gljive.

    

Miki i Šilja često idu na izlet i beru gljive u prirodi. Gljive su veoma zdrava hrana, pa i deca treba da nauče prepoznavanje najvažnijih samoniklih vrsta.