FIZIKA

Agregatna stanja

priredila: Sanja Jović

 

Mržnjenje

Proces promene agregatnog stanja tečnosti u čvrsto stanje naziva se mržnjenje (ili smrzavanje). Kako temperatura pada, atomi ili molekuli koji sačinjavaju tečnost menjaju svoje međusobne pozicije i pregrupišu se, gradeći stabilniju strukturu čvrste supstance, a toplotna energija se otpušta. Čvrsti oblik (agregatno stanje) supstance postoji na svim temperaturama koje su niže od tačke mržnjenja te supstance. Kada se voda smrzava, ona se širi, suprotno ponašanju ostalih supstanci koje se skupljaju. Tačka mržnjenja vode, ali i svih drugih supstanci, može se sniziti dodavanjem raznih primesa i nečistoća, kao na primer soli.

Proces prelaska tečnosti u čvrsto stanje