FIZIKA

Agregatna stanja

priredila: Sanja Jović

 

Mnoge supstance se mogu naći u više različitih agregatnih stanja - u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju, ređe u stanju plazme (samo neke retke supstance pod određenim uslovima). Agregatno stanje u kojem se neka supstanca nalazi zavisi od njene temperature i pritiska kojem je izložena. Na određenim temperaturama i pod normalnim atmosferskim pritiskom, neke supstance menjaju svoje agregatno stanje - tečnosti, na primer, postaju gasovi ili čvrste supstance, gasovi se kondenzuju u tečnosti, itd. Temperature na kojima supstance menjaju svoja agregatna stanja nazivaju se tačka mržnjenja (ili topljenja, zavisno od smera u kojem se odigrava promena) i tačka ključanja (ili kondenzacije, takođe zavisno od smera odigravanja promene).

Led - čvrsto agregatno stanje vode