FIZIKA

BOJE
Saznajte više o - bojama

priredila: Sanja Jović

 

Tri osnovne boje koje sadrži svetlost su crvena, zelena i plava. Kada se po dve osnovne boje svetlosti pomešaju u jednakoj količini, tada dobijamo izvedene boje - žutu, cijan i magentu, a kada se pomešaju sve 3 osnovne boje, dobijamo belu svetlost. Mnogobrojni načini kombinovanja osnovnih boja svetlosti nazivaju se aditivni procesi.