FIZIKA

Dinamika

priredila: Sanja Jović

 

Pojam dinamike

Proučavanje dinamike spada u široko polje naučnog proučavanja u okviru fizike koje se naziva mehanika i koje proučava razne vrste fizičkih sila. Dinamika proučava sile koje uzrokuju kretanje predmeta. Postoji veliki broj različitih vrsta takvih sila, kao na primer gravitacija i trenje, koje uzrokuju različite vrste kretanja. Vrsta i oblik nastalog kretanja tela zavise od jačine, pravca i trajanja sile koja ga je uzrokovala. Tako na primer, jačina i pravac sile udarca bilijarskog štapa u kuglu na donjoj slici, kao i vreme primene te sile, odrediće pravac i brzinu njenog daljeg kretanja u prostoru.