FIZIKA

Elektronika

priredila: Sanja Jović

 

Pojam elektronike

Elektronika je nova grana fizike koja u savremenom svetu igra sve važniju ulogu. Ona proučava korišćenje električne energije u cilju stvaranja signala koji prenose određene informacije i kontrolišu uređaje kao što su, na primer, kompjuteri. Ovi uređaji sadrže električna kola kroz koja protiče električna energija. Delovi koji kontrolišu protok energije u električnim kolima nazivaju se komponente i one obuhvataju diode i tranzistore. Komponente mogu da uvećaju protok električne energije u kolu, propuste je, prekinu ili promene smer njenog protoka.

Unutrašnjost kokpita aviona - elektronika i električna kola osnov su funkcionisanja svih uređaja u avionu