FIZIKA

Gravitacija

priredila: Sanja Jović

 

Pojam gravitacije

Gravitacija predstavlja silu privlačenja između materijalnih tela - planeta u galaksijama, zvezda u univerzumu, itd. Gravitacija je i sila kojom planeta Zemlja privlači i drži sve materijalne stvari (živa bića i predmete) na svojoj površini i još se naziva i Zemljina teža. Sva materijalna tela poseduju silu gravitacije, ali su te sile daleko manje nego sila Zemljine teže, koja se oseća i na 80 000 kilometara udaljenosti od njene površine. Gravitaciona sila Sunca još je veća, jer Sunce pomoću nje drži "na okupu" sve planete Sunčevog sistema koje usled ove sile u svom kretanju kruže oko Sunca. Jačina gravitacione sile između, na primer, dva tela zavisi od mase tih tela i udaljenosti između njih.

Postojanje i pojam gravitacije otkrio je i objasnio veliki engleski fizičar i matematičar Isak Njutn (1642-1727). On je definisao zakon gravitacije i tri zakona kretanja koji su i danas u upotrebi. Po njemu se jedinica sile gravitacije naziva "njutn" i obeležava velikim slovom N.

Isak Njutn (1642-1727)