FIZIKA

Električna kola

priredila: Sanja Jović

 

Električno kolo je neprekinuti tok električne energije od izvora, preko provodnika i eventualno potrošača, nazad do izvora električne energije. Električno kolo ima tri osnovna dela - izvor električne energije, provodnike i potrošača. Izvor električne energije može biti baterija ili generator, kroz provodnike protiče električna energija, a potrošač je neko telo koje se napaja električnom energijom, kao na primer sijalica.

Vrste električnih kola