FIZIKA

Magnetizam

priredila: Sanja Jović

 

Magnetizam je nevidljiva sila privlačenja ili odbijanja između određenih supstanci - na primer, gvožđa ili čelika i šipke ili potkovice magneta. Pri tom se javljaju određene linije sile - privlačenja ili odbijanja, koje se jasno mogu videti ukoliko se napravi jednostavan ogled sa sitnim opiljcima gvožđa ili čelika na papiru i magneta koji se postavi ispod njega. Magneti privlače gvožđe i sve druge materijale i supstance koje sadrže gvožđe.

Magnet u obliku potkovice privlači čelične čiode

Atomi nenamagnetisanog gvožđa ili čelika imaju nepravilno osciliranje u svim pravcima. Kada im se u blizini nađe magnet, komad gvožđa ili čelika se namagnetiše - zapravo, atomi njegove strukture počinju da osciliraju pravilno, u uređenoj strukturi.

Magnetizacija gvožđa ili čelika