FIZIKA

Nuklearna fizika

priredila: Sanja Jović

 

Nuklearna fizika je jedna od grana fizike i predstavlja nauku o jezgru atoma. Naučnici su kroz izučavanje atoma i njegovog jezgra pronašli načine da razbiju osnovnu strukturu atoma i time oslobode veliku količinu energije. Kada se jedan atom razbije, javlja se lančana reakcija i razbijaju se i ostali atomi. Kontrolisano izazivanje nuklearnih reakcija unutar velikih atomskih (nuklearnih) centrala daje velike količine energije koja se koristi za grejanje i proizvodnju električne energije.

Nuklearna centrala