FIZIKA

Mala škola optike
Saznaj više o.... svetlosti

priredila: Sanja Jović

 

Šta je to svetlost?

Svetlost je jedan oblik zračenja, odnosno energije koju stručno nazivamo "elektromagnetno zračenje". Osim svetlosti, postoje i drugi oblici ovog zračenja (radio-talasi, mikrotalasi, rendgenski zraci i drugi). Svetlost je vidljivi oblik ovog zračenja.