FIZIKA

Osnovne sile u prirodi

priredila: Sanja Jović

 

Druga sila po jačini je elektromagnetna. Dejstvo ove sile zapažamo gotovo svuda u svakodnevnom životu, od električnog zvonca na ulaznim vratima, preko rada mobilnih telefona, sevanja munje, slike na TV ekranu, pa do električnog tramvaja. Pošto su dejstva ove sile najvidljivija u životu na Zemlji, ako njenu jačinu uslovno označimo jedinicom, na takvoj skali jačina jake nuklearne sile bila bi na 100-tom podeoku, odnosno jačina jake nuklearne sile je stotinu puta jača od elektromagnetne.

Šematski prikaz elektromagnetne sile