FIZIKA

Osnovne sile u prirodi

priredila: Sanja Jović

 

Treća osnovna sila, slabija od prethodne dve, jeste tzv. slaba nuklearna sila. Njena jačina se na pomenutoj skali nalazi na podeoku koji je 10 milijardi puta manji od osnovnog podeoka (pripisanog elektromagnetnoj sili), a radijus njenog dejstva je hiljadu puta manji od dejstva radijusa jake nuklearne sile. Ova sila je odgovorna za pojavu tzv. beta raspada čestica i atomskih jezgara.

Šematski prikaz slabe nuklearne sile