FIZIKA

Osnovne sile u prirodi

priredila: Sanja Jović

 

Na kraju, najslabija sila u prirodi je gravitaciona sila. Mada je njeno dejstvo izrazito dugometno, njenoj jačini na uvedenoj skali odgovara podeok koji je kvintilion (broj koji se sastoji od jedinice i 30 nula) puta manji od podeoka slabe nuklearne sile. To može da izgleda čudno u odnosu na svakodnevno iskustvo, ali treba imati u vidu da gravitaciona sila deluje između svih čestica i da je uvek privlačna. Zato se dejstvo rezultujuće gravitacione sile Zemlje, koja se sastoji od ogromnog broja atoma (89000000000000000000 kvintiliona) primećuje svuda oko nas i daleko iznad površine Zemlje.

Šematski prikaz gravitacione sile