FIZIKA

Osnovne sile u prirodi

priredila: Sanja Jović

 

Prema shvatanju savremenih fizičara, sve što postoji u prirodi sastavljeno je od atoma, subatomskih čestica i medija (tzv. polja) koja ih povezuju. Na osnovu toga, postoje četiri osnovne sile u prirodi, a najjača je tzv. jaka nuklearna sila koja deluje među česticama u atomskim jezgrima. Ovu silu ne primećujemo u svakodnevnom životu jer njeno dejstvo ne dostiže rastojanja koja su veća od milionitog dela jednog milijarditog dela metra.

Šematski prikaz jake nuklearne sile