FIZIKA

Toplota

priredila: Sanja Jović

 

Toplota neke supstance (ili živog bića) predstavlja energiju njenih (njegovih) molekula. Toplota se prenosi između različitih tela (i/ili okoline) ukoliko postoji razlika između njihovih temperatura. Tako na primer, kada se topao čaj iznese napolje zimi, on se hladi otpuštajući toplotu u hladniji prostor oko sebe. Promene u toploti tela (ili neke supstance) dovode do promena njegove temperature što može dovesti i do promene njegovog agregatnog stanja.

Toplotna "mapa" čovekove glave dobijena termografijom - roze, crvene i žute oblasti su najtoplije