FIZIKA

Zvuk

priredila: Sanja Jović

 

Zvuk se prostire u talasima, ali zvuk nije deo elektromagnetnog spektra, kao što su to svetlosni ili radio talasi. Zvuk nastaje kada neka materija vibrira. Frekvencija tih vibracija meri se jedinicama koje se nazivaju herci i označavaju oznakom Hz. Pojam "frekvencija" odnosi se na broj talasa koji se proizvedu u sekundi, a varijacije u frekvenciji zvuka proizvode njegovu visinu, odnosno zvuk visokog ili niskog tonaliteta. Čovekovo uho može da čuje zvuk frekvencije između 20 i 20 000 Hz.

Životinje imaju mnogo širi spektar čujnosti zvuka - slepi miš, na primer, čuje zvuke i do 6 puta veće frekvencije od maksimalne koju čuje ljudsko uho